Контакти

Ясен Йорданов Бойчев

Частен съдебен изпълнител Рег № 775

Район на действие - Съдебен окръг Шумен

Адрес на кантората

Адрес гр. Шумен, ул."Съединение" №109, ет.2, офис №7

Адрес за кореспонденция

Адрес гр. Шумен, ул."Съединение" №109, ет.2, офис №7

Телефони

054/ 98 13 35  ;  Мобилен: 0898 806 854

Електронна поща

 iasen_boichev@abv.bg

За връзка с мен може да използвате и този електронен формуляр


В долните полета напишете данните за възка с Вас и съобщението си

Име *
Фамилия *
Телефон за връзка *
Е-майл
Адрес *
Относно *
Съобщение *

 

Полетата отбелязани с * са препоръчителни.
Ако не бъдат попълнени вероятно няма да обърнем внимание на Вашето съобщение.